Resultaten & verwezenlijkingen van het programma in de Federatie Wallonië-Brussel

Jaren 2017-2020

2,9%

Een stabiele prevalentie van slechthorendheid.

≈90%

Een dekkingsgraad die voortdurend toeneemt.

Rapports 2021 & 2022 bientôt en ligne

Training testers 2022

Kwalitatieve screening: hoe bedragen en evalueren?

Een geslaagde eerste trainingsdag waar ruim 100 professionals op afkwamen. Ervaringen delen en samen nadenken over de uitdagingen van de screening...

Verslag en presentaties

Praktische info & info voor "ouders"

Raadpleeg de website van ONE
www.depistageneonatal.be