Het globale doel van het Programma Gehoorscreening is om vroegtijdig de boorlingen met gehoorverlies op te sporen, zodat ze in een vroeg stadium kunnen behandeld worden.

De vijf taken die aan CEpiP werden toevertrouwd, dragen bij aan de verwezenlijking van deze doelstelling: