De eerste missie van het programma perinataliteit is het verzamelen, analyseren en verwerken van de medische en sociaal-demografische informatie, afkomstig van de geboorte- en overlijdensaangiften van kinderen jonger dan een jaar, of levenloos geboren kinderen op het grondgebied van het Brussels en het Waals Gewest. Dankzij het verzamelen van deze gegevens kan het Belgisch register met perinatale gegevens samengesteld worden.

CEpiP kijkt na of alle voorgevallen geboorten en overlijdens vermeld staan in het register. Het meet de kwaliteit van de gegevens af, door de conformiteit van de informatie na te gaan voor wat de vooropgestelde definitie, de volledigheid, de juistheid van en de coherentie tussen de gegevens betreft. CEpiP geeft feedback aan de leveranciers van de gegevens (materniteiten en gemeenten) om ontbrekende voorvallen en onvolledige gegevens te verkrijgen, en om incoherente gegevens of gegevens die niet beantwoorden aan de vooropgestelde definitie te verbeteren.