2017 - 2022

Charlotte Leroy, Virginie Van Leeuw
Foeto-infantiele sterfte – Doodsoorzaken in het Brussels en Waals Gewest – Jaren 2017 tot 2022. Centre d’Épidémiologie Périnatale, 2024.

Zie het rapport (pdf)