Correspondentietabel (dagen/weken) en administratieve procedures met betrekking tot doodgeboorten

Zie het document

Oorzaken van overlijden - Tutorial

Zie het document