Het werk binnen deze missie omvat het ingeven van de doodsoorzaken, zoals beschreven op het overlijdensattest van kinderen jonger dan een jaar of van levenloos geboren kinderen voor het Brussels en het Waals Gewest.

CEpiP geeft feedback aan de ondertekenaars van de attesten om de opgegeven on onduidelijke oorzaken te achterhalen. De doodsoorzaken moeten beschreven staan als een opeenvolging van morbide fenomenen, die rechtstreeks leidden tot het overlijden.

De overlijdensattesten, waarbij de doodsoorzaak niet duidelijk is, worden verwerkt met de werkgroep ‘codering’, die bestaat uit neonatologen en verloskundigen. Er vindt ook regelmatig overleg plaats met de teams die de doodsoorzaken registreren in het Vlaams Gewest en in de buurlanden, om het ingeven van de doodsoorzaken op elkaar af te stemmen.