CEpiP staat ter beschikking voor elke vraag over het thema van de perinataliteit. Het stelt zijn expertise en ondersteuning ter beschikking van journalisten, studenten en vorsers, maar ook om te antwoorden op parlementaire vragen, voor zover die binnen de grenzen van zijn bevoegdheid vallen. Indien nodig verwijst het door naar de specialisten van zijn wetenschappelijke raad.

wetenschappelijke raad. Andere missies in verband met perinataliteit kunnen mogelijk ook aanvaard worden. Het programma verkreeg bijvoorbeeld een contract van het College Moeder-Boorling voor het project ‘medische zwangerschapsonderbreking’ (MZO). Het doel is om tot een voorstel te komen voor een referentieprotocol, zowel voor de praktijk zelf als voor de globale opvang van de patiënte (ethische commissie, psychologische opvang, gevolgen voor de toekomst), maar ook de erkenning door het RIZIV van deze specifieke opvang.

Het programma zet als wetenschappelijke raad ook zijn samenwerking verder binnen het Belgian Obstetric Surveillance System.